วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงมีบางคนใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด กระทำสิ่งที่ส่งผลเสียหายต่อผู้อื่น เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม, การตัดต่อภาพผู้อื่น, ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย, เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือดักรับข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
                ดังนั้นจึงมี “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ มาควบคุมและเอาผิดกับผู้กระทำความผิด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
                การกระทำความผิดอาจจะมีทั้งแบบที่ตั้งใจและการทำผิดโดยไม่ทันได้ระวังตัว เช่น การส่งอีเมล์ที่มีข้อมูลไม่เหมาะสม ภาพ/คลิปหลุดที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ส่งข้อมูลรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เช่น สแปมเมล์, ไวรัส เป็นต้น การนำรหัสผ่านของผู้อื่นไปใช้แล้วเกิดความเสียหาย หรือโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ไตร่ตรองให้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น